Meier’s Lake – 2020

40 miles from Checkpoint #2 @ Sourdough to Checkpoint #3 @ Meier’s Lake

MUSHERBIBTIME INDOGSTIME OUTDOGSLAYOVERTOTAL LAYOVERSTATUS
Sass, B.25

1/12 13:24

12 1/12 19:2811 6+ Hrs 14 Hrs  
 Petit, N.1/12 14:4910  1/12 18:4910 4 Hrs 14 Hrs  
 Zirkle, A13 1/12 14:51 11  1/12
21:19
11  6+ Hrs15 Hrs 
 Olson, R.23 1/12 15:33 11  1/12 20:4510 5 Hrs 15 Hrs  
Failor, M 271/12 17:27 11  1/12
21:42
 11 4 Hrs 14 Hrs 
 Holl, K1/12 19:53 1/13
03:33 
 7.5 hrs. 19 Hrs 
 Pavegilo, M24 1/12 20:18 12  1/13
0300
11 7 hrs.  18 Hrs 
 Wiljes, M 1 1/12
22:21
 12 1/13
08:01
12 9.5 hrs   
Stoddard, C.14 1/12
22:44
 
11  1/13
04:42
11  6 hrs. 19 Hrs 
Cooke, R.10 1/12 
22:47
10 1/13
07:38
10 9 hrs   
 Deeter, K.11 1/12
22:54 
12 1/13
07:47
129 hrs   
 Porsild, M.1/12
22:56 
 1/13
05:10
6 hrs.  20.5 Hrs 
 Keefe, H.26 1/12
23:12 
10     SCRATCH 
 Tuminelli, S. 121/13
01:19 
10 1/13
08:10
10 7 hrs   
 Parker, C.21 1/13
01:42 
11  1/13
08:53
7 hrs   
 Tweddell, Louve16 1/13
03:13 
 1/13
13:56
   SCRATCH 
 Tweddell, Lori18 1/13 06:20  1/13
13:18
   SCRATCH 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
%d bloggers like this: